รายชื่อมูลนิธิกู้ภัยภาคใต้ และ เบอร์โทร รพ.ในภาคใต้

มูลนิธิ กู้ภัยภาคใต้


สมาคมวิทยุอาสาบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 145.6625(Dup-) . . E29AM

ช่องแจ้งเหตุ ( Call Center ) นราธิวาส 144.7125 (Dup-) . . .

แจ้งเหตุกู้ภัยจังหวัดกระบี่ AR.รักษ์กระบี่ กระบี่ 144.900 . . .

หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา . CH. 41 076-496299 .

กู้ภัยตะกั่วป่า พังงา 144.900 . . .

มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ พังงา 145.4250 . . .

ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อปพร.ทต.ขุนทะเล อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 155.800 077-219405

มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎธานี 144.900 . . .

กู้ภัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 145.400 . . .

ศูนย์วิทยุกู้ภัยจังหวัดสงขลา

(ศูนย์มิตรภาพ) สงขลา 168.775 . / Tel.074-350955/แฟกซ์ 074-244518 /พนักงานวิทยุHS9LNC

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี

(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เลขที่ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 168.775 .

สว่างประจวบ(เม้งฮุย) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 149.890 . 032-611445 .

สว่างราษฎร์ศรัทธา(เม้งรุ้ง) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-691568 .สว่างแผ่ไพศาล(เม้งเงี้ยม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.775 . 032-540438 .

สว่างเมธี(เม้งเฮี้ยง) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.275 . 032-688910 .

สว่างรุ่งเรือง(เม้งฮั้ว) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-671128 .

กู้ภัยสว่างราษฎ์ศรัธราธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . . VRบางสะพาน

สว่างสรรเพชญ(เม้งเตี้ยง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี 168.275 . 032-425187 .

ศูนย์วิทยุแม่หลวง จังหวัดปัตตานี CH.69

หมายเหตุ

ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย จากเว็บhttp://ham.9bkk.com/articles/resuce_redio_frequncy.html

โรงพยาบาล - ภาคใต้

จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

กระบี่ กระบี่

075-632167-72 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

เขาพนม

075-689566-8 หมู่ 9 ถ. เหนือคลอง-เขาดิน ต. เขาพนม อ. เขาพนม

ปลายพระยา

076-687454-5 63 หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา

เหนือคลอง

075-636596-8 256 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

ชุมพร ชุมพร

077-505940-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง

ตรัง ปะเหลียน

075-289010 ,

075-289275 248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน

รัษฎา

075-286236-8 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา

สิเกา

075-291063 ,

075-291017 231/6 หมู่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ต. บ่อหิน อ. สิเกา

ห้วยยอด

075-272332-4 17 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขายาว อำเภอห้วยยอด

นครศรีธรรมราช ขนอม

075-529033,

075-529507 93 ถนนอัครวิถี หมู่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม

ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4

075-312323-4 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง

ทุ่งสง

075-411044,

075-411384 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง

นครินทร์

075-312801-5 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง

บางขัน

075-371209 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

ปากพนัง

075-517990-3 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง

ปากพนัง

075-517019,

075-517805 212 ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง

มหาราชนครศรีธรรมราช

075-340250 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

สมเด็จพระยุพราชฉวาง

075-481113-5 20 ถ. บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช ต. ไสหร้า อ. ฉวาง

สมเด็จพระยุพราชฉวาง

075-481113-5 20 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง

สิชล

075-535630-2 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต. สิชล อ. สิชล

นราธิวาส จะแนะ

073-543569-70 266/5 ถนนดุซงญอ-จะแนะ ต. จะแนะ อ. จะแนะ

นราธิวาสราชนครินทร์

073-513860,

073-513870 80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง

ระแงะ

073-671287 ,

073-671408 484 ถนนระแงะมรรคา ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ

รือเสาะ

073-571191,

073-515784 184/5 ม.2 ถ. รือเสาะสนองกิจ ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ

สุไหงโก-ลก

073-520396-8 1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก

สุไหงปาดี

073-651169,

073-651463 334 ถนนจารุเสรียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาด

ปัตตานี กะพ้อ

073-494037,

073-494098 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ

โคกโพธิ์

073-432393-8 40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์

ปะนาเระ

073-499063,

073-499328 91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ

ยะหริ่ง

073-491316-7 183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง

พังงา เกาะยาว

076-597109 52/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว

ตะกั่วป่า

076-421770,

076-421080 39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า

พังงา

076-412032 436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง

พัทลุง กงหรา

074-687076-7 8 หมู่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา

เขาชัยสน

074-691031 543 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

ควนขนุน

074-682071-4 232 ถ. ควนขนุน-พัทลุง ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน

บางแก้ว

074-697381-3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว

ป่าพะยอม

074-624163-4 หมู่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม

พัทลุง

074-613008,

074-614047-8 421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง

ภูเก็ต กรุงเทพภูเก็ต

076-254425 2/1 ถนนหงษ์หยก อำเภอเมือง

ถลาง

076-3110033-4,

076-311111 358 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง

ป่าตอง

076-342633-4 57 ถนนใสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

ภูเก็ต

076-212386

076-237220-9 4/1 ถนนเทพกษัตรี

ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล

076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำเภอเมือง

วชิระภูเก็ต

076-211114 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

สิริโรจน์

076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. วิชิต อ. เมือง

ยะลา ธารโต

073-297041 104 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต

เบตง

073-234077-9 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง

ยะลา

073-228942,

073-228943 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

รามัน

073-295023,

073-295098 207 หมู่ 1 ถนนเมืองรามัน ต. กายูบอเกาะ อ.รามัน

สมเด็จพระยุพราชยะหา

073-250376-7 138 ถนนยะลา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา

สิโรรส

073-221114-5 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

ระนอง ระนอง

077-812630-3 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง

สงขลา กรุงเทพหาดใหญ่

074-365780-5 75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่

จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

074-326102-6 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง

เทพา

074-376359-60 207 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ต. เทพา อ. เทพา

มิตรภาพสามัคคี

074-244155 161/27 ซ. แสงศรี ถ. ศุภสารรังสรรค์ อ. หาดใหญ่

รัตภูมิ

074-430390-9 289 ม.1 ถ.ยนตการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

ราษฎร์ยินดี

074-220300 119 ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่

สงขลา

074-334074-6 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง

สงขลานครินทร์

074-455000 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

สะเดา

074-411299,

074-411288 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา

หาดใหญ่

074-230800-3 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

สตูล ควนโดน

074-795066,

074-795126 106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน

ทุ่งหว้า

074-789165 50 หมู่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า

ละงู

074-781590-2 194 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

สตูล

074-723500-10 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี กรุงเทพสมุย

077-429500 57 หมู่ 3 ถ. ทวีราษฎร์ภักดี ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย

เกาะสมุย

077-421322-3 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย

ค่ายวิภาวดีรังสิต

077-295512-4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง

คีรีรัฐนิคม

077-391117-8 41 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม

เคียนซา

077-266180-2 195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา

ท่าโรงช้าง

077-357162-9 203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน

นานาชาติสมุย

077-230781-2 90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต เกาะสมุย

สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

077-363775-6 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

สวนสราญรมย์

077-240563-7 298 ถนนธราธิืบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

สุราษฎร์ธานี

077-289294-8 56 ม.2 ถ. สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
Loading...

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

ภาพถ่ายของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง

Calorie Calculator

Followers

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Blog Archive

Translate

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History