รายชื่อมูลนิธิกู้ภัยภาคใต้ และ เบอร์โทร รพ.ในภาคใต้

มูลนิธิ กู้ภัยภาคใต้


สมาคมวิทยุอาสาบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 145.6625(Dup-) . . E29AM

ช่องแจ้งเหตุ ( Call Center ) นราธิวาส 144.7125 (Dup-) . . .

แจ้งเหตุกู้ภัยจังหวัดกระบี่ AR.รักษ์กระบี่ กระบี่ 144.900 . . .

หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา . CH. 41 076-496299 .

กู้ภัยตะกั่วป่า พังงา 144.900 . . .

มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์ พังงา 145.4250 . . .

ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อปพร.ทต.ขุนทะเล อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 155.800 077-219405

มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎธานี 144.900 . . .

กู้ภัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สงขลา 145.400 . . .

ศูนย์วิทยุกู้ภัยจังหวัดสงขลา

(ศูนย์มิตรภาพ) สงขลา 168.775 . / Tel.074-350955/แฟกซ์ 074-244518 /พนักงานวิทยุHS9LNC

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี

(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เลขที่ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 168.775 .

สว่างประจวบ(เม้งฮุย) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 149.890 . 032-611445 .

สว่างราษฎร์ศรัทธา(เม้งรุ้ง) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-691568 .สว่างแผ่ไพศาล(เม้งเงี้ยม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.775 . 032-540438 .

สว่างเมธี(เม้งเฮี้ยง) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 168.275 . 032-688910 .

สว่างรุ่งเรือง(เม้งฮั้ว) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . 032-671128 .

กู้ภัยสว่างราษฎ์ศรัธราธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 144.900 . . VRบางสะพาน

สว่างสรรเพชญ(เม้งเตี้ยง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี 168.275 . 032-425187 .

ศูนย์วิทยุแม่หลวง จังหวัดปัตตานี CH.69

หมายเหตุ

ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย จากเว็บhttp://ham.9bkk.com/articles/resuce_redio_frequncy.html

โรงพยาบาล - ภาคใต้

จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

กระบี่ กระบี่

075-632167-72 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

เขาพนม

075-689566-8 หมู่ 9 ถ. เหนือคลอง-เขาดิน ต. เขาพนม อ. เขาพนม

ปลายพระยา

076-687454-5 63 หมู่ 5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา

เหนือคลอง

075-636596-8 256 หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

ชุมพร ชุมพร

077-505940-3 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง

ตรัง ปะเหลียน

075-289010 ,

075-289275 248/2 ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน

รัษฎา

075-286236-8 11 หมู่ 6 ถนนเทศารัษฎา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา

สิเกา

075-291063 ,

075-291017 231/6 หมู่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ต. บ่อหิน อ. สิเกา

ห้วยยอด

075-272332-4 17 ถนนเทศารัษฎา ตำบลเขายาว อำเภอห้วยยอด

นครศรีธรรมราช ขนอม

075-529033,

075-529507 93 ถนนอัครวิถี หมู่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม

ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4

075-312323-4 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง

ทุ่งสง

075-411044,

075-411384 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง

นครินทร์

075-312801-5 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง

บางขัน

075-371209 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน

ปากพนัง

075-517990-3 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง

ปากพนัง

075-517019,

075-517805 212 ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง

มหาราชนครศรีธรรมราช

075-340250 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

สมเด็จพระยุพราชฉวาง

075-481113-5 20 ถ. บ้านส้อง-นครศรีธรรมราช ต. ไสหร้า อ. ฉวาง

สมเด็จพระยุพราชฉวาง

075-481113-5 20 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง

สิชล

075-535630-2 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต. สิชล อ. สิชล

นราธิวาส จะแนะ

073-543569-70 266/5 ถนนดุซงญอ-จะแนะ ต. จะแนะ อ. จะแนะ

นราธิวาสราชนครินทร์

073-513860,

073-513870 80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง

ระแงะ

073-671287 ,

073-671408 484 ถนนระแงะมรรคา ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ

รือเสาะ

073-571191,

073-515784 184/5 ม.2 ถ. รือเสาะสนองกิจ ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ

สุไหงโก-ลก

073-520396-8 1 ถนนทรายทอง 5 ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก

สุไหงปาดี

073-651169,

073-651463 334 ถนนจารุเสรียร ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาด

ปัตตานี กะพ้อ

073-494037,

073-494098 86 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ

โคกโพธิ์

073-432393-8 40/2 หมู่ 3 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์

ปะนาเระ

073-499063,

073-499328 91 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ

ยะหริ่ง

073-491316-7 183 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษฒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง

พังงา เกาะยาว

076-597109 52/3 หมู่ 2 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว

ตะกั่วป่า

076-421770,

076-421080 39/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า

พังงา

076-412032 436 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง

พัทลุง กงหรา

074-687076-7 8 หมู่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา

เขาชัยสน

074-691031 543 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน

ควนขนุน

074-682071-4 232 ถ. ควนขนุน-พัทลุง ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน

บางแก้ว

074-697381-3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว

ป่าพะยอม

074-624163-4 หมู่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม

พัทลุง

074-613008,

074-614047-8 421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง

ภูเก็ต กรุงเทพภูเก็ต

076-254425 2/1 ถนนหงษ์หยก อำเภอเมือง

ถลาง

076-3110033-4,

076-311111 358 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรี ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง

ป่าตอง

076-342633-4 57 ถนนใสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

ภูเก็ต

076-212386

076-237220-9 4/1 ถนนเทพกษัตรี

ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล

076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 อำเภอเมือง

วชิระภูเก็ต

076-211114 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง

สิริโรจน์

076-249400 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. วิชิต อ. เมือง

ยะลา ธารโต

073-297041 104 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต

เบตง

073-234077-9 106 ถนนรัตนกิจ ตำบลเบตง อำเภอเบตง

ยะลา

073-228942,

073-228943 152 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

รามัน

073-295023,

073-295098 207 หมู่ 1 ถนนเมืองรามัน ต. กายูบอเกาะ อ.รามัน

สมเด็จพระยุพราชยะหา

073-250376-7 138 ถนนยะลา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา

สิโรรส

073-221114-5 247-249 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

ระนอง ระนอง

077-812630-3 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง

สงขลา กรุงเทพหาดใหญ่

074-365780-5 75 ซ.15 ถนนเพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่

จิตเวชสงขลาราชนครินทร์

074-326102-6 472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง

เทพา

074-376359-60 207 หมู่ 5 ถนนเทพา-ลำไพล ต. เทพา อ. เทพา

มิตรภาพสามัคคี

074-244155 161/27 ซ. แสงศรี ถ. ศุภสารรังสรรค์ อ. หาดใหญ่

รัตภูมิ

074-430390-9 289 ม.1 ถ.ยนตการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

ราษฎร์ยินดี

074-220300 119 ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่

สงขลา

074-334074-6 666 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง

สงขลานครินทร์

074-455000 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

สะเดา

074-411299,

074-411288 110 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา

หาดใหญ่

074-230800-3 182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

สตูล ควนโดน

074-795066,

074-795126 106 หมู่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน

ทุ่งหว้า

074-789165 50 หมู่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า

ละงู

074-781590-2 194 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

สตูล

074-723500-10 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี กรุงเทพสมุย

077-429500 57 หมู่ 3 ถ. ทวีราษฎร์ภักดี ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย

เกาะสมุย

077-421322-3 66 ถนนเข้าโรงพยาบาล ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย

ค่ายวิภาวดีรังสิต

077-295512-4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง

คีรีรัฐนิคม

077-391117-8 41 หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม

เคียนซา

077-266180-2 195 หมู่ 2 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา

ท่าโรงช้าง

077-357162-9 203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน

นานาชาติสมุย

077-230781-2 90/2 หมู่ 2 ตำบลบ่อพุต เกาะสมุย

สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

077-363775-6 204/16 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ

สวนสราญรมย์

077-240563-7 298 ถนนธราธิืบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

สุราษฎร์ธานี

077-289294-8 56 ม.2 ถ. สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Followers

Woot! Watcher

Blog Archive

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History