มูลนิธิกู้ภัย ภาคตะวันออกและ โรงพยาบาลในภาคตะวันออก

โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
จังหวัด    /   ชื่อโรงพยาบาล    /  โทรศัพท์    /  สถานที่ตั้ง


จังหวัดฉะเชิงเทรา
รพ.ท่าตะเกียบ 038-556065-8 229 หมู่ 13 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รพ.บางคล้า 038-541009-10 62 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
รพ.บางน้ำเปรี้ยว 038-581103, 038-581285 190/1 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
รพ.บางปะกง 038-531286-7 142 ม.13 ซอย 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง
รพ.แปลงยาว 038-589002-3 เลขที่ 60 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
รพ.พนมสารคาม 038-551444,038-551888 490 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
รพ.เมืองฉะเชิงเทรา 038-513840 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รพ.สนามชัยเขต 038-597128-9 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต


จังหวัดชลบุรี 
รพ.กรุงเทพพัทยา 038-427777 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 เทศบาลเมืองพัทยา
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 038-287689, 038-781341 301/40 หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
รพ.ชลบุรี 038-931000 69 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
รพ.บ้านบึง 038-442200 3 ซอย 19 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
รพ.พญาไท ศรีราชา 038-328100-11 90 กม. 118 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
รพ. พัทยาอินเตอร์ 038-410474-83 255/1-4 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 038-24-5735-65 163 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 038-322157 - 9, 312890 - 2 290 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา
รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038-324100-20 เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา
รพ. เอกชล  1 :: 038-273840-4 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 037-213605, 037-212500 779 ถนนปราจีนธานี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง
รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 037-216145-64 32/7 หมู่ที่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง


จังหวัดสระแก้ว 
รพ.จิตเวชสระแก้ว 037-261795-9 176 หมู่ 3 ำตบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
รพ.วังน้ำเย็น 037-251108-9 304 หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 037-243018-20 283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดระยอง 
รพ.กรุงเทพระยอง 038-612999 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
รพ.แกลง 038-677533-40 254 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
รพ.บ้านค่าย 038-641005-6 144 หมู่ 4 ถ. บ้านค่าย-ระยอง ต. หนองละลอก อ. บ้านค่าย
รพ.บ้านฉาง 038-882820-4 77 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
รพ.ปลวกแดง 038-659702-3 272 ถนนบำบัดโรคา ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
รพ.มาบตาพุด 038-684444, 038-684499 7 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง
รพ.ระยอง 038-617451-5 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
รพ.วังจันทร์ 038-666174-5 349 หมู่ 1 ถ. ชุมแสง-หนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์


จังหวัดจันทบุรี 
รพ.กรุงเทพจันทบุรี 039-319888 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี 039-301352-8 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
รพ.สอยดาว 039-421223-4 399 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
จังหวัดตราด 
รพ.กรุงเทพตราด 039-532735-6 376 หมู่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. วังกระแจะ อ. เมือง
รพ.เกาะช้าง 039-586131 21/1 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง คลองใหญ่ 039-581116, 039-581044 1 หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ 
รพ.ตราด 039-511040-1 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
รพ.แหลมงอบ 039-597040 5/5 หมู่ 6 ถนนตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบส่วน รพ.ทั่วประเทศ คลิ๊กเลยครับรายชื่อพร้อมความถี่ของเครือสว่าง
1. สว่างประทีป(เม้งเต็ง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี(1) สว่างที่1 โทร 038-310319 ความถี168.775,165.175 ช่อง3
2. สว่างศีลธรรม(เม้งซิม) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี(1) รองประธาน 1 สว่างที่ 2  โทร 038-444304 ความถี่168.775 ช่อง3
3. สว่างพรกุศล(เม้งฮก) อ.เมือง จ.ระยอง(1) สว่างที่5 โทร 038-611092 ความถี่168.275ช่อง1
4. สว่างเหตุ(เม้งอิง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี(1) สว่างที่7 โทร 038-466100 ความถี่ 168.475ช่อง2
5. สว่างบริบูรณ์(เม้งมั้ว) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี(1) ประธาน 1 สว่างที่ 9 โทร 038-222474 ความถี่ 168.475 ช่อง2
6. สว่างอุทยาน (เม่งฮึ้ง) อ.พานทอง จ.ชลบุรี (1) สว่างที่ 10 โทร 038-451160 ความถี่ 168.775 ช่อง 1

มูลนิธิ กู้ภัยภาคตะวันออก
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย จังหวัด ช่องความถี่ ( MHz ) ช่องความถี่ CB245 / เบอร์โทร.
VR กู้ภัย – กู้ชีพ ศรีราชา จ.ชลบุรี 145.9525
สว่างประทีป(เม้งเต็ง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 168.775, 165.175 / 038-310319
สว่างศีลธรรม(เม้งซิม) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 168.775 / 038-444304
สว่างเหตุ(เม้งอิง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 168.475 / 038-466100
สว่างบริบูรณ์(เม้งมั้ว) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 168.475 / 038-222474
สว่างอุทยาน (เม่งฮึ้ง) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 168.775 / 038-451160
สว่างโรจนะ(เม้งเลี้ยก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 168.275 / 038-738472
สว่างพรกุศล(เม้งฮก) อ.เมือง จ.ระยอง 168.275 / 038-611092
สว่างบำเพ็ญ(เม้งซิว) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 168.475 / 037-214456
ร่วมกตัญญูปราจีนบุรี 161.860
สว่างสระแก้ว(เม้งเกี้ยว) อ.เมือง จ.สระแก้ว 168.275 / 037-243030
สว่างเที่ยงธรรม(เม้งเจี่ย) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 168.475 / 037-232899
สว่างกตัญญู(เม้งหงี) อ.เมือง จ.จันทบุรี 168.275 / 039-346347
สว่างสัจจะ(เม้งสิ่ง) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 168.275 / 037-281113
กลุ่มเสรีกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี Ch 37(CB 245)
หมายเหตุ
ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย จากเว็บhttp://ham.9bkk.com/articles/resuce_redio_frequncy.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง

Followers

Blog Archive