มูลนิธิกู้ภัย ภาคตะวันออกและ โรงพยาบาลในภาคตะวันออก

โรงพยาบาล - ภาคตะวันออก
จังหวัด    /   ชื่อโรงพยาบาล    /  โทรศัพท์    /  สถานที่ตั้ง


จังหวัดฉะเชิงเทรา
รพ.ท่าตะเกียบ 038-556065-8 229 หมู่ 13 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
รพ.บางคล้า 038-541009-10 62 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
รพ.บางน้ำเปรี้ยว 038-581103, 038-581285 190/1 หมู่ 5 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
รพ.บางปะกง 038-531286-7 142 ม.13 ซอย 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง
รพ.แปลงยาว 038-589002-3 เลขที่ 60 หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
รพ.พนมสารคาม 038-551444,038-551888 490 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
รพ.เมืองฉะเชิงเทรา 038-513840 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รพ.สนามชัยเขต 038-597128-9 590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต


จังหวัดชลบุรี 
รพ.กรุงเทพพัทยา 038-427777 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 เทศบาลเมืองพัทยา
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 038-287689, 038-781341 301/40 หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
รพ.ชลบุรี 038-931000 69 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
รพ.บ้านบึง 038-442200 3 ซอย 19 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
รพ.พญาไท ศรีราชา 038-328100-11 90 กม. 118 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
รพ. พัทยาอินเตอร์ 038-410474-83 255/1-4 ถนนพัทยาสาย2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 038-24-5735-65 163 หมู่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 038-322157 - 9, 312890 - 2 290 ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา
รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038-324100-20 เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา
รพ. เอกชล  1 :: 038-273840-4 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 037-213605, 037-212500 779 ถนนปราจีนธานี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง
รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 037-216145-64 32/7 หมู่ที่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมือง


จังหวัดสระแก้ว 
รพ.จิตเวชสระแก้ว 037-261795-9 176 หมู่ 3 ำตบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
รพ.วังน้ำเย็น 037-251108-9 304 หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 037-243018-20 283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดระยอง 
รพ.กรุงเทพระยอง 038-612999 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
รพ.แกลง 038-677533-40 254 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
รพ.บ้านค่าย 038-641005-6 144 หมู่ 4 ถ. บ้านค่าย-ระยอง ต. หนองละลอก อ. บ้านค่าย
รพ.บ้านฉาง 038-882820-4 77 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
รพ.ปลวกแดง 038-659702-3 272 ถนนบำบัดโรคา ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
รพ.มาบตาพุด 038-684444, 038-684499 7 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง
รพ.ระยอง 038-617451-5 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง
รพ.วังจันทร์ 038-666174-5 349 หมู่ 1 ถ. ชุมแสง-หนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์


จังหวัดจันทบุรี 
รพ.กรุงเทพจันทบุรี 039-319888 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี 039-301352-8 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
รพ.สอยดาว 039-421223-4 399 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
จังหวัดตราด 
รพ.กรุงเทพตราด 039-532735-6 376 หมู่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. วังกระแจะ อ. เมือง
รพ.เกาะช้าง 039-586131 21/1 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง คลองใหญ่ 039-581116, 039-581044 1 หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ 
รพ.ตราด 039-511040-1 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
รพ.แหลมงอบ 039-597040 5/5 หมู่ 6 ถนนตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบส่วน รพ.ทั่วประเทศ คลิ๊กเลยครับรายชื่อพร้อมความถี่ของเครือสว่าง
1. สว่างประทีป(เม้งเต็ง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี(1) สว่างที่1 โทร 038-310319 ความถี168.775,165.175 ช่อง3
2. สว่างศีลธรรม(เม้งซิม) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี(1) รองประธาน 1 สว่างที่ 2  โทร 038-444304 ความถี่168.775 ช่อง3
3. สว่างพรกุศล(เม้งฮก) อ.เมือง จ.ระยอง(1) สว่างที่5 โทร 038-611092 ความถี่168.275ช่อง1
4. สว่างเหตุ(เม้งอิง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี(1) สว่างที่7 โทร 038-466100 ความถี่ 168.475ช่อง2
5. สว่างบริบูรณ์(เม้งมั้ว) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี(1) ประธาน 1 สว่างที่ 9 โทร 038-222474 ความถี่ 168.475 ช่อง2
6. สว่างอุทยาน (เม่งฮึ้ง) อ.พานทอง จ.ชลบุรี (1) สว่างที่ 10 โทร 038-451160 ความถี่ 168.775 ช่อง 1

มูลนิธิ กู้ภัยภาคตะวันออก
ชมรมฯ หรือหน่วยงานกู้ภัย จังหวัด ช่องความถี่ ( MHz ) ช่องความถี่ CB245 / เบอร์โทร.
VR กู้ภัย – กู้ชีพ ศรีราชา จ.ชลบุรี 145.9525
สว่างประทีป(เม้งเต็ง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 168.775, 165.175 / 038-310319
สว่างศีลธรรม(เม้งซิม) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 168.775 / 038-444304
สว่างเหตุ(เม้งอิง) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 168.475 / 038-466100
สว่างบริบูรณ์(เม้งมั้ว) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 168.475 / 038-222474
สว่างอุทยาน (เม่งฮึ้ง) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 168.775 / 038-451160
สว่างโรจนะ(เม้งเลี้ยก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 168.275 / 038-738472
สว่างพรกุศล(เม้งฮก) อ.เมือง จ.ระยอง 168.275 / 038-611092
สว่างบำเพ็ญ(เม้งซิว) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 168.475 / 037-214456
ร่วมกตัญญูปราจีนบุรี 161.860
สว่างสระแก้ว(เม้งเกี้ยว) อ.เมือง จ.สระแก้ว 168.275 / 037-243030
สว่างเที่ยงธรรม(เม้งเจี่ย) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 168.475 / 037-232899
สว่างกตัญญู(เม้งหงี) อ.เมือง จ.จันทบุรี 168.275 / 039-346347
สว่างสัจจะ(เม้งสิ่ง) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 168.275 / 037-281113
กลุ่มเสรีกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี Ch 37(CB 245)
หมายเหตุ
ข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการวิทยุ และ ผมต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ชมรมฯ ต่างๆ จากหนังสือ100 วัตต์ หรือจากเมล์ที่ส่งมาถึงผม ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย จากเว็บhttp://ham.9bkk.com/articles/resuce_redio_frequncy.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Followers

Woot! Watcher

Blog Archive

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History