โรงพยาบาลภาคอิสาน

โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

กาฬสินธ์
รพ.สหัสขันธ์ 043-871030, 043-871157 48 หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รพ.กมลาไสย 043-899135, 043-899570 111 ม.11 ถ.กมลาไสย-มหาสารคาม อ.กมลาไสย
รพ.กาฬสินธุ์ 043-811020, 043-811520 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
รพ.เขาวง 043-859059, 043- 859082 249 หมู่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รพ.ท่าคันโท 043-877110 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
รพ.นามน 043-867056 หมู่ 7 ถนนรพช. ตำบลนามน อำเภอนามน
รพ.หนองกุงศรี 043-881106-7 148 ม. 2 ถ.ห้วยเม็ก-ท่าคันโท อ.หนองกุงศรี
รพ.ห้วยผึ้ง 043-869481-2 177 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู บริเวณบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รพ.ห้วยเม็ก 043-889090 155 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก

ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น 043-336788-9 54-56 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ขอนแก่น ราม 043-333800 193 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง
รพ.ชนบท 043-286440-1 231 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท
รพ.ชุมแพ 043-311044, 043-312044 295 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
รพ.น้ำพอง 043-441011-2 122/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
รพ.เปือยน้อย 043-226002-3 177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
รพ.พล 043-415830-1 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล
รพ.มัญจาคีรี 043-381415-8 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
รพ.แวงน้อย 043-499123-5 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย
รพ.ศรีนครินทร์ 043-348360-5 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สิรินธร 043-326041-2 82 ม. 6 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์ อ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด
รพ.หนองสองห้อง 043-491624-5 803 หมู่ 16 ถ. เจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง

ชัยภูมิ
รพ.แก้งคร้อ 044-882899, 044-882741 1057 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
รพ.คอนสวรรค์ 044-889095-6 431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รพ. ชัยภูมิ 044-837100-3 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ภักดีชุมพล 044-828116-7 160 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล
รพ.ภูเขียว 044-861700-4 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
รพ.หนองบัวระเหว 044-897022 301 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว

นครพนม
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 042 - 536886 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง
รพ.นครพนม 042-511422 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.นาทม 042-519187, 042-519179 101 ถนนนาทม-หมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
รพ. นาหว้า 042-597021-2 121 ถนนสุดใจ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
รพ. ปลาปาก 042-589416-8 120 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
รพ.โพนสวรรค์ 042-595064-5 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
รพ.ศรีสงคราม 042-599230, 042-599062 294 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ. ศรีสงคราม
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 042-541255-6 121 หมู่ 6 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม

นครราชสีมา
รพ.กองบิน 1 044-358071 กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
รพ.แก้งสนามนาง 044-339083-5, 111 ม. 1 ถ.นิเวศรัตน์ ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง
รพ.ค่ายสุรนารี 044-273370-5 211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
รพ.จิตเวชนครราชสีมา 044-342666-75 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.เซนต์เมรี่ 044-261257-66 307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.โนนไทย 044-381032, 044- 381197 707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
รพ.บ้านเหลื่อม 044-387107-8 392 หมู่ 4 ถนนหน้าอำเภอ ต. บ้านเหลื่อม อ. บ้านเหลื่อม
รพ.ปากช่องนานา 044-316747-9 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
รพ.ปากช่องนานา 044-311854,044-312568 400 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง
รพ.มหาราชนครราชสีมา 044-341310-39 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สีคิ้ว 044-412685-7 212 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
รพ.สูงเนิน 044-419282, 044-286713 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
รพ.เสิงสาง 044-457211-5 66 หมู่ 8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง

บุรีรัมย์
รพ.กระสัง 044-691510-1 23 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
รพ. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 044-613834-5 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
รพ.นางรอง 044-624530 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
รพ.นาโพธิ์ 044-868102 ,044-629327 103 หมู่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
รพ. บ้านกรวด 044-679428, 044-679088 120 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
รพ.บุรีรัมย์ 044-615001-2 18 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ประโคนชัย 044-670103-5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
รพ.พลับพลาชัย 044-608034-37 99 หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
รพ.ลำปลายมาศ 044-623595-9 41 ถ. ลำปลายมาศ-นางรอง ต. ลำปลายมาศ
รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 044-614100 197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

มหาสารคาม
รพ.กันทรวิชัย 043-789205, 043-744136 294 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
รพ.โกสุมพิสัย 043-761861-3 256 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
รพ.เชียงยืน 043-781045, 043-781103 4.3 หมู่ 5 ถนนเชียงยืน-โกสุม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
รพ.นาเชือก 043-779029 8 ถนนบรบือ - พยัคฆ์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
รพ.นาดูน 043-797015 170 หมู่ที่ 9 ถนนนาดูน-นาเชือก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
รพ.บรบือ 043-771686, 043- 771439 ถนนหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรือ
รพ.มหาสารคาม 043-711289 1105 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง

มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง 042-697023 93 หมู่ 3 ถนนเปรมพัฒนา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
รพ.มุกดาหาร 042-611285, 042-611379 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 042-633301-5 87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง
รพ.หนองสูง 042-635281-2 59 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง

ยโสธร
รพ.กุดชุม 045-789425-8 6 หมู่ 14 ถนนกุดชุม-เลิงนกทา ต.กุดชุม อ.กุดชุม
รพ.นายแพทย์หาญ 045-712546, 045-711356 160 - 164 ถนนวิทยธำรงค์ อำเภอเมือง
รพ.ยโสธร 045-722485-7 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 045-781020, 045-781147 284 บ้านสวาท หมู่ที่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา

ร้อยเอ็ด
รพ.เกษตรวิสัย 043-589073-4 4 ถนนหลักเมือง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 043-563211 124 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รพ.โพนทราย 043-595273-5 104/9 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย
รพ.ร้อยเอ็ด 043-518200-5 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ศรีสมเด็จ 043-508153-5 50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รพ. สุวรรณภูมิ 043-532492-3 หมู่ 20 ถนนปัททานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
รพ. หนองพอก 043-579073-4 162 ม. 1 ถ.ทรงบาดาล ต.หนองพอก อ.หนองพอก
รพ. อาจสามารถ 043-599328-31 หมู่ 15 ถ.รณชัยชาญยุทธ อำเภออาจสามารถ

เลย
รพ.ภูเรือ 042-899094, 042-899055 37 หมู่ 6 ถนนเลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ
รพ.ภูหลวง 042-879275-6 80 ถ.หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง
รพ.เลย 042-811541 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 042-892430-3 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

ศรีสะเกษ
รพ.กันทรลักษ์ 045-635758-60 446 หมู่ 5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
รพ.ขุขันธ์ 045-630481-3 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
รพ.ขุนหาญ 045-637468-70 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
รพ.ไพรบึง 045-675067, 045-675131 123/17 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
รพ.ราษีีไศล 045-682597-9 60 ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
รพ.ศรีสะเกษ 045-617941-4 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
รพ.ห้วยทับทัน 045-699128-9 16 หมู่ 6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
รพ. อุทุมพรพิสัย 045-691516-8, 045-692020-1 83 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย

สกลนคร
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 042-712613, 042-714215 ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
รพ. สกลนคร 042-711189, 042-711236 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

สุรินทร์
รพ.ชุมพลบุรี 044-596321-3 175 หมู่ 15 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
รพ.ท่าตูม 044-591477-8 406 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
รพ.ปราสาท 044-532400-1 602 ม. 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท
รพ.ปราสาท 044-551295 602 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
รพ.รวมแพทย์ 044-515700-1 312/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สำโรงทาบ 044-569238-9 272 ถนนขามสามัคคี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ

หนองคาย
รพ.เซกา 042-489099, 042-489257 ถนนเซกา-ศรีวิไล ตำบลเซกา อำเภอเซกา
รพ.ปากคาด 042-481099, 042-481100 หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
รพ.พรเจริญ 042-487099, 042-487100  เลขที่ 1 หมู่ 8 พังโคลน-บึงกาฬ อำเภอพรเจริญ
รพ.โพนพิสัย 042-471204-5 ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
รพ. วัฒนา กรุ๊ป 042-465203 1159/4 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง
รพ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 042-431015 161 ถ. มิตรภาพ (หนองคาย - ศรีเชียงใหม่) อ.ท่าบ่อ
รพ.หนองคาย 042-413456-65 1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

หนองบัวลำภู
รพ.หนองบัวลำภู 042-311996-9 199 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

อำนาจเจริญ
รพ.ปทุมราชวงศา 045-465231-2 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
รพ.อำนาจเจริญ 045-511940-8 291 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

อุดรธานี
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 042-341710-4 550 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
รพ.วัฒนา กรุ๊ป 042-325999 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง
รพ.เอกอุดร 042-342555 555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง

อุบลราชธานี
รพ.เขื่องใน 045-203004 -5 83 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-321173-5 383 หมู่ 2 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
รพ.ตาลสุม 045-396003, 045-396051 99 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
รพ.นาจะหลวย 045-379097 128 หมู่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
รพ.บุณฑริก 045-397097-8 200 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 045-312550-3 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.พิบูลมังสาหาร 045-441053 20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
รพ.พิบูลมังสาหาร 045-204590-1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 045-280040-55 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
รพ.วารินชำราบ 045-267259-63 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ 045-240074-92 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี 045-260285,045-260300 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.เอกชนร่มเกล้า 045-244658-60 123 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลราชธานี 045-285610-4 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น 043-235235 123 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Followers

Woot! Watcher

Blog Archive

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History