โรงพยาบาลภาคอิสาน

โรงพยาบาล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ชื่อโรงพยาบาล โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

กาฬสินธ์
รพ.สหัสขันธ์ 043-871030, 043-871157 48 หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รพ.กมลาไสย 043-899135, 043-899570 111 ม.11 ถ.กมลาไสย-มหาสารคาม อ.กมลาไสย
รพ.กาฬสินธุ์ 043-811020, 043-811520 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
รพ.เขาวง 043-859059, 043- 859082 249 หมู่ 3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รพ.ท่าคันโท 043-877110 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
รพ.นามน 043-867056 หมู่ 7 ถนนรพช. ตำบลนามน อำเภอนามน
รพ.หนองกุงศรี 043-881106-7 148 ม. 2 ถ.ห้วยเม็ก-ท่าคันโท อ.หนองกุงศรี
รพ.ห้วยผึ้ง 043-869481-2 177 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู บริเวณบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รพ.ห้วยเม็ก 043-889090 155 หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก

ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น 043-336788-9 54-56 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ขอนแก่น ราม 043-333800 193 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง
รพ.ชนบท 043-286440-1 231 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท
รพ.ชุมแพ 043-311044, 043-312044 295 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
รพ.น้ำพอง 043-441011-2 122/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
รพ.เปือยน้อย 043-226002-3 177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
รพ.พล 043-415830-1 215 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล
รพ.มัญจาคีรี 043-381415-8 316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
รพ.แวงน้อย 043-499123-5 ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย
รพ.ศรีนครินทร์ 043-348360-5 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สิรินธร 043-326041-2 82 ม. 6 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์ อ.กิ่งอำเภอบ้านแฮด
รพ.หนองสองห้อง 043-491624-5 803 หมู่ 16 ถ. เจนจบทิศ อ.หนองสองห้อง

ชัยภูมิ
รพ.แก้งคร้อ 044-882899, 044-882741 1057 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
รพ.คอนสวรรค์ 044-889095-6 431 หมู่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
รพ. ชัยภูมิ 044-837100-3 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ภักดีชุมพล 044-828116-7 160 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล
รพ.ภูเขียว 044-861700-4 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
รพ.หนองบัวระเหว 044-897022 301 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว

นครพนม
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 042 - 536886 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง
รพ.นครพนม 042-511422 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.นาทม 042-519187, 042-519179 101 ถนนนาทม-หมูม้น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
รพ. นาหว้า 042-597021-2 121 ถนนสุดใจ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
รพ. ปลาปาก 042-589416-8 120 ถนนปลาปาก-กุรุคุ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
รพ.โพนสวรรค์ 042-595064-5 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์
รพ.ศรีสงคราม 042-599230, 042-599062 294 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ. ศรีสงคราม
รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 042-541255-6 121 หมู่ 6 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม

นครราชสีมา
รพ.กองบิน 1 044-358071 กองบิน 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
รพ.แก้งสนามนาง 044-339083-5, 111 ม. 1 ถ.นิเวศรัตน์ ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง
รพ.ค่ายสุรนารี 044-273370-5 211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง
รพ.จิตเวชนครราชสีมา 044-342666-75 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.เซนต์เมรี่ 044-261257-66 307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.โนนไทย 044-381032, 044- 381197 707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
รพ.บ้านเหลื่อม 044-387107-8 392 หมู่ 4 ถนนหน้าอำเภอ ต. บ้านเหลื่อม อ. บ้านเหลื่อม
รพ.ปากช่องนานา 044-316747-9 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
รพ.ปากช่องนานา 044-311854,044-312568 400 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง
รพ.มหาราชนครราชสีมา 044-341310-39 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สีคิ้ว 044-412685-7 212 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
รพ.สูงเนิน 044-419282, 044-286713 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
รพ.เสิงสาง 044-457211-5 66 หมู่ 8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง

บุรีรัมย์
รพ.กระสัง 044-691510-1 23 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
รพ. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 044-613834-5 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
รพ.นางรอง 044-624530 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
รพ.นาโพธิ์ 044-868102 ,044-629327 103 หมู่ 8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
รพ. บ้านกรวด 044-679428, 044-679088 120 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
รพ.บุรีรัมย์ 044-615001-2 18 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ประโคนชัย 044-670103-5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
รพ.พลับพลาชัย 044-608034-37 99 หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
รพ.ลำปลายมาศ 044-623595-9 41 ถ. ลำปลายมาศ-นางรอง ต. ลำปลายมาศ
รพ.เอกชนบุรีรัมย์ 044-614100 197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

มหาสารคาม
รพ.กันทรวิชัย 043-789205, 043-744136 294 ถนนถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
รพ.โกสุมพิสัย 043-761861-3 256 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
รพ.เชียงยืน 043-781045, 043-781103 4.3 หมู่ 5 ถนนเชียงยืน-โกสุม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
รพ.นาเชือก 043-779029 8 ถนนบรบือ - พยัคฆ์ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
รพ.นาดูน 043-797015 170 หมู่ที่ 9 ถนนนาดูน-นาเชือก ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
รพ.บรบือ 043-771686, 043- 771439 ถนนหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรือ
รพ.มหาสารคาม 043-711289 1105 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง

มุกดาหาร
รพ.ดงหลวง 042-697023 93 หมู่ 3 ถนนเปรมพัฒนา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
รพ.มุกดาหาร 042-611285, 042-611379 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 042-633301-5 87 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง
รพ.หนองสูง 042-635281-2 59 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง

ยโสธร
รพ.กุดชุม 045-789425-8 6 หมู่ 14 ถนนกุดชุม-เลิงนกทา ต.กุดชุม อ.กุดชุม
รพ.นายแพทย์หาญ 045-712546, 045-711356 160 - 164 ถนนวิทยธำรงค์ อำเภอเมือง
รพ.ยโสธร 045-722485-7 26 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง
รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 045-781020, 045-781147 284 บ้านสวาท หมู่ที่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา

ร้อยเอ็ด
รพ.เกษตรวิสัย 043-589073-4 4 ถนนหลักเมือง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 043-563211 124 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รพ.โพนทราย 043-595273-5 104/9 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.โพนทราย อ.โพนทราย
รพ.ร้อยเอ็ด 043-518200-5 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.ศรีสมเด็จ 043-508153-5 50 หมู่ 13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รพ. สุวรรณภูมิ 043-532492-3 หมู่ 20 ถนนปัททานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
รพ. หนองพอก 043-579073-4 162 ม. 1 ถ.ทรงบาดาล ต.หนองพอก อ.หนองพอก
รพ. อาจสามารถ 043-599328-31 หมู่ 15 ถ.รณชัยชาญยุทธ อำเภออาจสามารถ

เลย
รพ.ภูเรือ 042-899094, 042-899055 37 หมู่ 6 ถนนเลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ
รพ.ภูหลวง 042-879275-6 80 ถ.หนองอีเก้ง-โนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง
รพ.เลย 042-811541 32/1 ถนนมะลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 042-892430-3 1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

ศรีสะเกษ
รพ.กันทรลักษ์ 045-635758-60 446 หมู่ 5 ถ.ดำรงสถิตย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
รพ.ขุขันธ์ 045-630481-3 109 หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
รพ.ขุนหาญ 045-637468-70 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
รพ.ไพรบึง 045-675067, 045-675131 123/17 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
รพ.ราษีีไศล 045-682597-9 60 ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
รพ.ศรีสะเกษ 045-617941-4 859 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง
รพ.ห้วยทับทัน 045-699128-9 16 หมู่ 6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
รพ. อุทุมพรพิสัย 045-691516-8, 045-692020-1 83 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย

สกลนคร
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 042-712613, 042-714215 ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
รพ. สกลนคร 042-711189, 042-711236 1041 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

สุรินทร์
รพ.ชุมพลบุรี 044-596321-3 175 หมู่ 15 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
รพ.ท่าตูม 044-591477-8 406 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
รพ.ปราสาท 044-532400-1 602 ม. 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท
รพ.ปราสาท 044-551295 602 หมู่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
รพ.รวมแพทย์ 044-515700-1 312/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.สำโรงทาบ 044-569238-9 272 ถนนขามสามัคคี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ

หนองคาย
รพ.เซกา 042-489099, 042-489257 ถนนเซกา-ศรีวิไล ตำบลเซกา อำเภอเซกา
รพ.ปากคาด 042-481099, 042-481100 หมู่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
รพ.พรเจริญ 042-487099, 042-487100  เลขที่ 1 หมู่ 8 พังโคลน-บึงกาฬ อำเภอพรเจริญ
รพ.โพนพิสัย 042-471204-5 ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
รพ. วัฒนา กรุ๊ป 042-465203 1159/4 หมู่ 2 ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง
รพ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 042-431015 161 ถ. มิตรภาพ (หนองคาย - ศรีเชียงใหม่) อ.ท่าบ่อ
รพ.หนองคาย 042-413456-65 1158 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

หนองบัวลำภู
รพ.หนองบัวลำภู 042-311996-9 199 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

อำนาจเจริญ
รพ.ปทุมราชวงศา 045-465231-2 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
รพ.อำนาจเจริญ 045-511940-8 291 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง

อุดรธานี
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 042-341710-4 550 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
รพ.วัฒนา กรุ๊ป 042-325999 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง
รพ.เอกอุดร 042-342555 555/5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง

อุบลราชธานี
รพ.เขื่องใน 045-203004 -5 83 หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-321173-5 383 หมู่ 2 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
รพ.ตาลสุม 045-396003, 045-396051 99 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
รพ.นาจะหลวย 045-379097 128 หมู่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
รพ.บุณฑริก 045-397097-8 200 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 045-312550-3 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.พิบูลมังสาหาร 045-441053 20/6 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
รพ.พิบูลมังสาหาร 045-204590-1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี 045-280040-55 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
รพ.วารินชำราบ 045-267259-63 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ 045-240074-92 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี 045-260285,045-260300 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
รพ.เอกชนร่มเกล้า 045-244658-60 123 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลราชธานี 045-285610-4 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ขอนแก่น 043-235235 123 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
Loading...

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

ภาพถ่ายของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง

Calorie Calculator

Followers

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Blog Archive

Translate

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History